Spring Is in the Air- spring idioms

Spring is in the air- idiomy angielskie ze słowem spring

Spring is in the air! Wiosna! Dziś z tej okazji kilka idiomów i powiedzeń związanych ze słowem „spring„, czyli spring idioms. Słowo to ma wiele znaczeń. Pierwsze z nich określa lubianą przez większość ludzi porę roku.
 1.  Spring is in the air – czuć wiosnę w powietrzu-the happy feeling you sense all around you because nature is being born to life,
 2.  Spring cleaning – porządki wiosenne- when you decide to tidy up your flat thouroughly, especially at the beginning of the season,
 3.  A spring chick – wiosenny kurczak, podlotek- a funny way of describing a young person. I’m no spring chick any more, 🙂
 4.  Have a spring fever – mieć wiosenną gorączkę czyli być podekscytowanym z powodu nadejścia wiosny: when people are excited about the impending changes that spring brings,
 5.  Spring has sprung! – nadeszła wiosna!
Słowo „spring” może wystąpić również jako czasownik: skakać, tryskać, rzucać się. W idiomach i kolokacjach nabiera jeszcze innych znaczeń:

Formy: spring-sprang-sprung

 1. spring to mind – przychodzić do głowy: What springs to your mind when you hear the word „spring”? -Co ci przychodzi do głowy kiedy słyszysz słowo wiosna?
 2. spring to action / life – zabrać się do działania, do życia,  zacząć się ruszać, stać się aktywnym: We need to spring to action and get down to spring cleaning.- Musimy zabrać się do działania i wziąć się za wiosenne porządki.
 3. spring to your feet – poderwać się na nogi: He sprang to his feet when he heard the phone ring. Poderwał się na nogi gdy usłyszał dzwonek telefonu.
  I wreszcie- spring to też sprężyna lub źródło:

  There is a broken spring in my armchair.                                                                                                                    There are several hot springs in this area.

  Jak widać słowo spring ma wiele twarzy. Którą z nich lubisz najbardziej?

Dane kontaktowe
ul. Siostrzana 4, 53-029 Wrocław
503 686 504
Pon - Piąt: 8 - 20
Newsletter